De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zorgde ervoor dat eind vorig jaar een islamitische geestelijke het land werd uitgezet op beschuldiging van spionage voor Libië. Een pijnlijke affaire, want de BVD had net voorzichtige betrekkingen aangeknoopt met de collega’s van de Libische geheime dienst.

Imam Ahmed Ali Hadi (43) was een gezien man in Utrecht, waar hij sinds 1991 aan het hoofd stond van de Omar al Faroek-moskee, de grootste in de stad. Hij onderhield warme contacten met het lokaal bestuur, de politie en welzijnsinstellingen. Maar volgens de BVD leidde imam Hadi een dubbelleven, en was hij vooral een inlichtingenofficier van de Libische geheime dienst.

Hij leverde ‘een gevaar op voor de Nederlandse staatsveiligheid’, concludeerde de Directie Democratische Rechtsorde van de BVD in een ambtsbericht aan de minister van Justitie.

Opvallend is dat de Libische ambassade in Nederland niet officieel heeft geprotesteerd tegen de uitzetting, nu drie maanden geleden. Net zomin...