Arabische televisie

Vrouwen in Saoedi-Arabië, ze zijn eigenlijk haraam en moeten dus zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken. Voor Saoedische series haalden ze vroeger Egyptische actrices over, en tegenwoordig krijgen hun Syrische collega’s deze goedbetaalde klussen. Saoedische vrouwen moeten binnenshuis blijven en als ze al op tv verschijnen, dan in speciale vrouwenprogramma’s. En wat te denken van de speciale vrouwenstad: een industriestad waar alleen maar vrouwen werken en geen mannen? Seksesegregatie, de islamitische wereld is er een kei in. De rechtvaardigheid is er ook groot: een man ontmoeten die geen familie is? Dan staan je zweep­slagen te wachten. Mensenrechten, oké, maar de vrouw moet haar plek kennen.

Maar ach, zoveel beter is het met de vrouwen in het zogenaamd vrije Westen ook weer niet gesteld, zo verzekert een vrouwelijke ingenieur ons in het programma Bridges op de Engelstalige Saoedische zender KSA2. Wat nou gelijke rechten? ‘Er is geen gelijkheid...