Misdaad

Een straat zoals duizenden in Neder­land. Rij­tjeshuizen met aangeharkte voortuinen en strakke parkeerhavens. Daken verrijkt met kapellen, vensterbanken gedecoreerd met identieke vazen. Zou­den de bewoners van de Oenen­burgweg in Nun­speet weten wie ooit de eigenaar van hun woningen is geweest? Ver­moedelijk niet. Net zomin als de huurders aan de Mees­ter P.J. Troel­stralaan in As­sen of de appartement­eigenaren aan de Va­le­rius­straat in Leeuw­arden.

Klaas Bruinsma was eind jaren tachtig nog een onbekende voor het Ne­der­landse publiek. Misschien was zijn naam al eens gevallen in de hoofd­stedelijke media, maar zeker niet in Nunspeet. De inwoners van het godvrezende Gelderse stadje konden niet weten dat achter Flavia Be­leggingen BV een beruchte drugshandelaar schuilging. In de vennootschap zat een miljoenenportefeuille, waarvan hun huurbaas maar kort zou genieten. Op 27 juni 1991 werd Bruinsma voor het Hilton Hotel in Amsterdam doodgeschoten.

Pas na...