Het is veertig jaar geleden dat ‘Brief aan mijn moeder’ van Ischa Meijer verscheen, het boek waarin hij de wanhopige verhouding met zijn moeder beschrijft. De nu verschenen zestiende druk heeft een voorwoord van Connie Palmen.

In de week dat Magdalena verschijnt, Maarten ’t Harts boek over zijn moeder, en Hendrickje Spoors Vader en dochter over haar vader, komt ook de zestiende druk uit van Ischa Meijers Brief aan mijn moeder, ingeleid door Connie Palmen. Drie voorbeelden van de onafgebroken moeizame verhouding tussen ouders en kinderen.