De verwachtingen van hersenonderzoek zijn hooggespannen. Binnenkort zou het brein zelfs een getuigenverklaring kunnen geven in de rechtszaal. Maar hoe realistisch is dat?

‘Binnenkort vertellen hersenen wat iemand denkt, ziet of voelt,’ voorspelde hersenonderzoeker Victor Lamme afgelopen oktober op deze pagina’s. Lamme had net een subsidie van 2,3 miljoen euro ontvangen van de Europese Commissie. Aan de hand van state of the art hersenscanners gaat hij met zijn onderzoeksgroep op zoek naar een ‘neurale definitie’ van het menselijk bewustzijn.

Lamme’s uitspraak was een toekomstvisioen, maar het illustreert de verwachtingen rond een van de meest in de aandacht staande wetenschappelijke disciplines van dit moment: hersenonderzoek. Met behulp van steeds geavanceerde scanners kijken wetenschappers in het menselijk brein en onderzoeken ze de activiteit van de hersenen.

Dit gebeurt door proefpersonen in een fMRI-scanner te leggen en taken te laten uitvoeren, geluiden te laten horen of...