Op het partijcongres van de PvdA, afgelopen weekeinde in Zwolle, werd weinig gezegd dat door de bomvolle zaal níét met applaus werd beloond. Alleen de namen van de PvdA-bewindslieden in het nieuwe kabinet waren al genoeg voor een donderende ovatie. Alsof de sociaal-democraten alsnog de verkiezingen gewonnen hebben. Ook een van de meest omstreden afspraken tussen de coalitiepartijen – dat er geen onderzoek komt naar de Nederlandse steun voor de oorlog in Irak – leidde niet tot groot rumoer.

De dagen voor het congres waren verschillende PvdA-afdelingen in het land, de afdeling Houten voorop, nog bezig met het opstellen van een motie waarin de PvdA-top werd opgeroepen alles in het werk te stellen alsnog een parlementaire enquête naar Irak mogelijk te maken, zoals de PvdA al jaren in de oppositie heeft bepleit. Maar dat voornemen werd de opstandige afdelingen op de ochtend van het congres achter de schermen vakkundig uit het hoofd gepraat door Wouter Bos, partijvoorzitter...