Interview / CDA-vrouw Annie Schreijer-Pierik

De groentesoep en de krentenwegge staan klaar, het is lunchtijd. Op haar boerderij in het Twentse Hengevelde zit Annie Schreijer-Pierik, boerin en tot voor kort lid van de Tweede Kamer voor het CDA, aan de keukentafel. In de wijde omtrek, van Denekamp tot Overdinkel, wordt ze ‘onze Annie’ genoemd. Verschillende keren kwam ze met meer dan dertigduizend voorkeurstemmen in de Kamer, waar ze de Twentse belangen – in het bijzonder die van de boerenstand – krachtig verdedigde. In Den Haag staat ze al jaren bekend als ‘de koningin van Twente’, op het jaarlijkse aspergediner in Nieuwspoort was ze altijd het stralende middelpunt. Maar landelijke bekendheid kreeg ze pas echt toen ze in maart haar partijleider Jan Peter Balkenende opriep niet nóg een keer op te gaan voor het lijsttrekkerschap. Annie Schreijer (Diepenheim, 1953), de nuchtere katholieke boerin, was de eerste in de partij die het waagde zich openlijk tegen zijn kandidatuur uit te...