Welke roman zal blíjven? In deze nieuwe rubriek nemen Vullings en Pleij het boekenaanbod door. Neil Gaimans American Gods is zo’n groot boek dat een oeuvre wettigt en vitaal blijft beademen. Het is dan ook het eerste Boek van de Maand, met Anthony Burgess’ Machten der duisternis en Ray Bradburys Fahrenheit 451 op een gedeelde tweede plaats.

American Gods is veel tegelijk: vooreerst een spannende road novel met in de hoofdrol een eenling op wie het lot van de wereld rust, maar ook een verslavende kluwen van fantasy, horror, mythologieën, Amerikaanse geschiedenis, een moordmysterie, een romance, uitstapjes naar parallelle dimensies waar andere natuurkundige wetten gelden, dromen en een bezoek aan gene zijde.

Dit is zo’n groot boek dat een oeuvre wettigt en vitaal blijft beademen, zoals Haruki Murakami’s De opwindvogelkronieken, James Ellroys American Tabloid of Roberto Bolaño’s 2666. Zo’n titel waardoor de schrijver het risico loopt die schepper van dat éne boek te...