Interview / Criminoloog Dina Siegel

De professor verontschuldigt zich als ze te laat binnenkomt in de lounge van het Amsterdamse Apollohotel. Ze had een afspraak met ‘een informant’. ‘Een buitenlandse meneer wilde van mij weten of de douane op Schiphol jonge backpackers extra in de gaten hield. Maar dat kon ik hem natuurlijk niet zeggen. Waarschijnlijk gaat het om een nieuwe smokkelroute.’

Het is criminoloog Dina Siegel ten voeten uit. Ze beperkt zich voor haar onderzoek niet tot rapporten en cijfers, maar onderhoudt een imposant netwerk aan bronnen in de bovenwereld en een mogelijk nog groter aantal informanten uit de internationale onderwereld. Ze is nieuwsgierig, niet bang. Haar research begint waar de strafdossiers van politie en justitie stoppen.

Siegel bekleedt nu een jaar de leerstoel criminologie aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit van Utrecht. Deze week houdt ze haar oratie Maffia, Diamanten en Mozart. Ze is van huis uit antropoloog/socioloog en maakte naam...