In de biografie van Willem Otterspeer over Willem Frederik Hermans staat de dood van zijn zuster centraal. Maar was het wel zelfmoord, zo vraagt men zich nu af.

Dat Willem Frederik Hermans’ drie jaar oudere zuster Corry op 14 mei 1940, vier dagen na de Duitse inval, met haar geliefde Piet Blind zelfmoord zou hebben gepleegd, was een vanzelfsprekendheid.

Het was algemeen bekend, je nam het aan omdat Hermans er zelf vaak in die geest over sprak en er in romanvorm, in Ik heb altijd gelijk, alle aanwijzingen voor gaf. Waarom zou je daar aan twijfelen? Nu Willem Otterspeer in De mislukkingskunstenaar, zijn biografie over Hermans, de werkelijke omstandigheden uit te doeken doet en de brieven citeert die Blind aan Corry schreef in de dagen die aan hun dood voorafgingen, zijn er aanwijzingen dat Corry niet uit eigen beweging zelfmoord pleegde.

Ook al was Corry, net als veel andere mensen in die dagen ‘wanhopig’, er is eigenlijk niets dat in de richting van een door haar zelf...