De tweehonderd jaar geleden overleden schrijfster en filosofe Belle van Zuylen (1740-1805) staat vooral bekend om haar sublieme brieven aan geheime geliefden. Maar Belles betekenis reikt verder. Ze had een bijna fysieke honger naar kennis en haar denken bewoog zich op alle terreinen, van de liefde tot de wiskunde.

Het is alsof voor Belle van Zuylen steeds weer opnieuw plaats moet worden veroverd in de Nederlandse literatuur en geschiedenis, ook al is haar werk (weliswaar in het Frans) volledig uitgegeven, zijn er Nederlandse edities van haar brieven, is een universitair instituut naar haar genoemd en bestaat in Utrecht een Belle van Zuylen-leerstoel. Bovendien wordt in haar geboortehuis Slot Zuylen bij Utrecht de herinnering levend gehouden. Om de tien jaar verschijnt wel een bloemlezing uit haar werk. Haar figuur licht dan weer even op, maar verdwijnt weer voor geruime tijd.

Belle van Zuylen woonde vanaf haar dertigste jaar ver weg, in Neuchâtel, in Zwitserland, en ze kreeg...