De Engelse filosoof, criticus en polemist John Gray is een verzamelaar van atheïstische schrijvers en filosofen. Getuige zijn nieuwe boek Seven Types of Atheism heeft hij ze in soorten: militante, humanistische, wetenschappelijke, ideologische, godhatende, religieliefhebbende en stille atheïsten. Gray is zelf ook een ongelovige, maar hij beschouwt religie cultuurfilosofisch als onontkoombaar. Mensen moeten kunnen omgaan met mysteries, twijfel en onzekerheden. Ze zoeken zin en betekenis. Daarvoor dient religie.

De ‘bekeringsbeluste atheïsten’

Het lijkt een loutere intellectuele liefhebberij van Gray om te achterhalen op wat voor manieren mensen niet in God kunnen geloven. Maar helemaal zonder speciaal engagement is Grays belangstelling nu ook weer niet. Er zijn atheïsten waar Gray een grondige hekel aan heeft en die wil hij bestrijden. Zoals de bioloog en wetenschapsfilosoof Richard Dawkins, de Engelse schrijver Ian McEwan, de psycholoog Daniel D. Dennett, de...