Na een lange vakantie – vier weken Toscane met vrouw en kinderen – is het nieuwe politieke seizoen voor Lodewijk Asscher begonnen met goede berichten. Bij de verkiezingen in Zweden slaagde de sociaaldemocratische zusterpartij erin de grootste te blijven, ondanks de opmars van de rechts-populistische Zweden Democraten.

Hier te lande besloot het kabinet onder zware maatschappelijke druk – ook van de Partij van de Arbeid – het plan voor de loondispensatie van arbeidsgehandicapten van tafel te halen. En voor het eerst sinds de historische nederlaag van de PvdA in 2016 staat de partij van Asscher in de peilingen van Maurice de Hond weer op meer zetels dan D66 en het CDA: van negen naar twaalf.

‘Het zijn maar peilingen,’ zegt de PvdA-leider. ‘Maar ik heb het gevoel dat we eindelijk de wind weer mee krijgen. We leven in een tijd waarin steeds meer mensen snakken naar de sociaaldemocratie.’

Waar ziet u dat aan?
‘Er is een brede maatschappelijke beweging aan het ontstaan...