De vorig jaar oktober overleden Amerikaanse kunstcriticus en filosoof Arthur C. Danto kondigde ooit ‘het einde van de kunst’ aan omdat de ‘Brillo Box’ van Andy Warhol zich niet meer onderscheidde van de werkelijkheid. In zijn nu vertaalde laatste boek komt hij daarop terug en vertelt hij waar kunst aan moet voldoen om kunst te heten.

Kunstwerken die de status van het koekblik bereiken promoveren zichzelf uit de gratie. Ze zijn dan zo algemeen geworden dat ze als kunstwerk hun exclusieve aura hebben verloren. Ze zijn een voorwerp als een ander geworden. En dat is niet de bedoeling van kunst.

Kunst moethet hebben van het onderscheid tussen het gewone en het bijzondere. Dat geldt ookals het gaat om een kunstwerk waarvan men zegt dat het voor ‘de poëzie van hetalledaagse’ staat. Op het moment dat men iets gewoons een poëtische krachttoekent, verandert het op slag van karakter. Het wordt op dat moment uit degewone werkelijkheid getild en onderscheiden van de rest.