De bekendste priester van Nederland Antoine Bodar is een erudiet die zich over alle denkbare wereldse onderwerpen uitlaat, ook in zijn nieuwe boek Geborgen in traditie. Tegelijk pleit hij voor minder werkelijkheid en meer sacraliteit. Net zoals schrijver Willem Jan Otten lijkt hij te denken dat er zonder het geloof niks van de wereld overblijft.

In zijn Kees Fens-Lezing Leven om te lezen, lezen om te leven vertelde Willem Jan Otten vorige week dat hij zich vreselijk aan Kees Fens had geërgerd in de tijd dat hij bezig was katholiek te worden. Kees Fens was voor hem toen een van die mensen die het geloof aan het relativeren waren. De christelijke religie was een ruïne geworden waarvan de brokstukken alleen nog om historische en esthetische redenen werden bestudeerd, niet om de religie zelf. Aan dat inzicht had een aanstaande bekeerling helemaal geen behoefte. Die wilde het pure, ware geloof. Die ging het om de werkelijke aanwezigheid van God.

Otten neigde er in die tijd toe om...