Het verhaal van Anna Boleyn is al 477 jaar immens populair. Waarom wordt er, zelfs in wetenschappelijke boeken, zoveel onzin over haar geschreven?

Het gebeurde zondag precies 477 jaar geleden: haar hoofd werd van de romp gescheiden door de beste beul van Engeland.

Bijgestaan door vier hofdames deed Anna Boleyn haar fluwelen mantel af, de beul vroeg haar hoofdkapje te verwijderen. Ze begon te bidden, huilende toeschouwers zegen neer en de beul zei te zullen wachten tot zij een teken gaf. Maar iemand had wat bedacht om de pijn te verlichten: de fatale slag moest komen op het moment dat Anna die nog niet verwachtte. Ze gaf het teken. Daarop riep de beul om zijn zwaard. Maar dat had hij al in handen en voor Anna het wist, kliefde hij haar damesnek met één haal door. Zo geschiedde op 19 mei 1536. In 1791 schreef de zestienjarige Jane Austen: ‘Het is niet dan Rechtvaardigheid en mijn Plicht om te verklaren dat deze aimabele Vrouw geheel onschuldig was aan de Misdaden waarvan ze...