26-07-2008
Door Maurits Martijn

‘Door de klimaatverandering en de stijgende olieprijzen is er een urgentie om duurzaam te bouwen. De Nederlandse regering heeft erg ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De nationale uitstoot van CO2 moet in de komende twaalf jaar bijna halveren en het aandeel duurzame energie vertienvoudigen. Woningen nemen ongeveer twintig procent van de totale uitstoot voor hun rekening. Jaarlijks wordt er slechts één procent bijgebouwd. Een groot deel van de CO2-uitstoot komt dus van de bestaande woningen, en het is belangrijk je daarop te richten.

Deze oude huizen zijn over het algemeen van slechte energetische kwaliteit. Pas sinds halverwege de jaren negentig bestaat er wetgeving die bepaalt dat woningen aan...