Interview Onno Ruding

Halverwege het gesprek over het Nederlandse Euro­pabeleid zegt Onno Ruding: ‘Ik geloof dat ik mij nu ga opwinden!’ Het is goed dat hij dat aankondigt, want zijn uiterlijk verraadt niets van enige opwinding. Het is zijn manier om grote ergernis te ventileren over het optreden van de Nederlandse regering na het ‘nee’ tegen het Europese grondwettelijk verdrag bij het referendum van juni 2005. Van voortrekker in de Europese eenwording is Nederland dwarsligger geworden.

Ruding, oud-minister van Financiën en oud-topbankier: ‘Wat mij zorgen baart, is dat de regering, destijds Ben Bot voorop, sinds het referendum beweert dat Nederland niet geïsoleerd staat in Europa. Dat de andere lidstaten begrip hebben voor onze positie. Dat is tegen beter weten in gezegd. Ik hoor voortdurend om mij heen: “Wat is er met jullie aan de hand? Jullie plaatsen je buiten het debat!” Dat het referendum een negatieve uitslag bracht, dat kan gebeuren, maar probeer de schade...