Het mist. Buiten, en in Betty’s hoofd. Maar Jonas kijkt haar doordringend aan. ‘Dit is belangrijk,’ zegt hij. ‘Je vergaderde met die mensen van de energiemaatschappij. Wat werd er precies gezegd?’

Goeie vraag. Geen idee. ‘Iets met targets. En implementeren. En sexy.”Sexy?’

Vage contouren doemen op. ‘Het is de bedoeling dat ik, jij, jouw reclamebureau, met een magazine kernenergie weer sexy gaan maken. Voor de doelgroep. Oudere hoogopgeleide vrouwen. Image control, daar draait het om, zei Eva.’

‘Eva?’

‘De voorlichtster.’

‘Die heet Christine.’

‘Ze lijkt op Eva Jinek. Moeilijk haar.’

‘Moeilijk h… Ja, nu je het zegt… Maar goed, en toen?’

‘Toen kwamen die demonstranten binnen. Met Wiebe Waterland, je weet wel, die aksiekunstenaar, aan kop. Die kent mij, ik heb hem eens geïnterviewd. Hij zei: “Wat doe jij hier? Ik dacht dat je aan onze kant stond. Dat je idealen had.”‘

‘O god.’

‘De bewakers hebben hem de deur uitgewerkt. Maar op de gang schreeuwde hij nog naar me: “Betty, je hebt de...