Afghanistan

Na de val van het kabinet zag het er aanvankelijk naar uit dat de besluitvorming over de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan helemaal stil zou komen te liggen. Afghanistan zou belanden op de lijst van ‘controversiële onderwerpen’ waarover het demissionaire kabinet geen besluiten zou mogen nemen. Maar terwijl Nederland internationaal steeds meer als afhaker te kijk staat – vorige week trok de Amerikaanse minister van Defensie nog van leer tegen het Europese ‘antimilitarisme’ – groeit in de Tweede Kamer het besef dat Nederland de internationale gemeenschap en de Afghanen niet helemaal de rug kan toekeren. Een grote meerderheid van de Kamer lijkt inmiddels zelfs voor een nieuwe trainingsmissie, in beveiligde compounds búíten Uruzgan, zoals Ko Colijn vorige week als minimale oplossing in Vrij Nederland suggereerde. Vrij Nederland peilde de stemming in de Kamer, en kreeg opvallend positieve reacties.

Martijn van Dam (PvdA): ‘Een trainingsmissie buiten Uruzgan zonder...