Tien jaar islamstudie

De bovenzaal van het hoofdstedelijke Odeon zat vorige week donderdag afgeladen vol, tijdens de lezing van de Pakistaanse journalist Ahmed Rashid. Hij verwierf wereldfaam met het boek Taliban, dat ruim voor de aanslagen van 11 september 2001 door insiders werd geprezen als het beste boek over de radicale islamieten en dat later op het nachtkastje van elke wereldleider lag. De middag was georganiseerd door het International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) ter ere van zijn tienjarig bestaan. In tegenstelling tot het bezoek van Rashid, waarover ruim werd bericht in de media, bleef de toespraak van lid van de adviesraad en oud-ambassadeur Niek Biegman onopgemerkt. Opmerkelijk, want deze doorgaans behoedzaam sprekende oud-diplomaat luidde de noodklok. Biegman verwelkomde Rashid en de andere aanwezigen in het Engels, maar ging al snel over in het Nederlands om een netelige kwestie te bespreken. Als de plannen doorgaan, zal het ISIM per 31...