Felle reacties op ‘Undercover op de illegalenboot’

Toen minister Donner in september 2004 de opening verrichtte van de Reno, de eerste detentieboot in de haven van Rotterdam, was er geen champagne. Bij een boot met een sober regime, verklaarde de minister, hoort een sobere Rotterdamse opening. ‘Zo zie ik het graag,’ sprak hij parmantig, en luidde de scheepsbel.

En een sober regime werd het. Vorige week, kort na het verschijnen van het artikel in Vrij Nederland over de misstanden op Donners bajesboten, ging een groep gevangenen op de Reno uit protest twee dagen in hongerstaking. Volgens een van de gedetineerden, stiekem aan de telefoon, waren de bewakers niet onder de indruk. ‘Ze zeiden: Zoek het maar uit. Dan eet je toch niet?’

De publicatie van ‘Undercover op de illegalenboot’ heeft een stroom van reacties op gang gebracht, die de bevindingen van Vrij Nederland vrijwel zonder uitzondering bevestigen.

Judith Koning schrijft dat haar vriend op de boot heeft vastgezeten....