James Salter (90) is dood. In zijn speurtocht naar antwoorden op de vraag hoe te leven herleest Sander Pleij een van zijn korte verhalen en leert andermaal hoe de mens écht is.

Liefde en lust, seks en geweld – het zijn de krachten die de mens tot mens en James Salter’s werk tot literatuur maken. Zijn romans All that is en Light Years worden in de berichten over zijn dood gememoreerd, maar vergeet zijn geweldige verhalen niet. Daar herinner ik me vooral miserabele, mistreurige, malicieuse mannen uit. Zijn Salters mannen echt zo slecht?

Ik herlees het briljante titelverhaal uit de bundel Last Night (2005). Hoofdpersoon Walter is erudiet en stotterend vertaler die ‘lived with his wife in a manner they liked.’

Daar begint het al. Waarom staat er ‘lived’ with’ en niet ‘loved’?

Dat ‘in a manner’ klinkt kil, als afspraak, niet als passie.

En ‘they liked’  is verdacht, zou het niet moeten zijn ‘he liked’?

Die vrouw is ongeneeslijk ziek en Walter zal haar...