Bij Kipster willen ze op een moderne manier ouderwets kippen houden: circulair. Dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu zijn leidend. En alle Kipster-eieren zullen de komende vijf jaar worden afgenomen door de Lidl.

Het was begin jaren zeventig toen ik, een jaar of acht, achter mijn opa aan liep naar de stallen achter zijn kapitale villa in het Belgische Achel. Hij was een gepensioneerd procuratiehouder van Philips en ging op zijn oude dag kippen houden, heel veel kippen. De eieren verkocht hij aan een Sint-Benedictusabdij in de buurt waar er advocaat van werd gemaakt.

De deuren gingen open, mijn opa draaide de verlichting wat hoger en een ongelofelijk lawaai van duizenden kakelende hennen zwol aan. De mestlucht was bijna niet te harden. ‘Even de kipjes voeren,’ zei opa, drukte op een knop waardoor met een ratelend geluid de kettingen in beweging kwamen waarmee het voer werd getransporteerd. De kippen zaten in eindeloze rijen boven op elkaar gepakt in batterijkooien. Ik kon...