Mede-oprichter ‘Openheid over Irak’

‘Ik vind dat de bevolking het recht heeft om te weten waarom de regering in 2003 heeft besloten tot steun aan de oorlog tegen Irak. We kennen de officiële lezing, maar die rammelt aan alle kanten. We weten dat president Bush en premier Blair de wereld hebben voorgelogen. Ze wisten heel goed dat er geen massavernietigingswapens meer in Irak waren. Sinds een uitzending van Zembla in april 2004 weten we dat ook onze regering daarvan op de hoogte moet zijn geweest. De VN-wapeninspecteurs hebben haar ruim voor de oorlog persoonlijk laten weten dat van Irak geen dreiging meer uitging. Onze inlichtingendiensten waren dezelfde mening toegedaan. Maar onze ministers De Hoop Scheffer, Kamp en ook premier Balkenende schreeuwden van de daken dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens bezat. Wat hadden die misleidende uitspraken te betekenen?

Ik ben lid van de PvdA en kom uit een rood nest. Mijn ouders, Rob de Rooi en de actrice Emmy Lopes Dias, waren...