De keerzijde van de medaille: doordat de overgang naar schone energie abrupt zal zijn, zal dit enorme politieke instabiliteit veroorzaken. De rampspoed die volgde op de Arabische Lente is hierbij vergeleken klein bier.

Gouden tijden breken aan: de wereld kleurt groen. Olie, kolen en gas zijn op hun retour, wind-, water- en zonne-energie breken door. Deels door overheidsbeleid om te voorkomen dat de aarde meer dan twee graden opwarmt (Parijs), maar vooral dankzij technologische doorbraken en schaalvergroting die hernieuwbare energie goedkoper maken dan fossiele brandstoffen.

Het tipping point is al over tien jaar bereikt, volgens het gerenommeerde Bloomberg New Energy Finance. Tegen die tijd is de bouw van nieuwe windparken en zonneweiden bijvoorbeeld goedkoper dan het draaiend houden van bestaande kolen- en gascentrales (zie Kom op Kamp, teken voor meer groene energie). Accu’s van elektrische auto’s worden zo voordelig dat Volkswagen niet meer hoeft na te denken of het...