In de rechtszaak tegen Geert Wilders was het woord vandaag aan de benadeelde partijen. Bedoeling was dat de raadslieden van onder meer Nederland Bekent Kleur, de Beweging tot Herstel van het Respect, waarin veel moskeeën zijn verenigd, duidelijk maakten waarom hun cliënten zich benadeeld voelen door de uitspraken van Wilders. Maar daar hielden de raadslieden zich niet aan.

Vooral de confrères Nico Steijnen (met grijze paardenstaart) en Mohammed Enait (die man die in het verleden weigerde op te staan voor de rechter) stalen vandaag de show in het proces tegen Geert Wilders, maar dan niet in positieve zin. Steijn hield een warrig betoog en beklaagde zich er over dat het Openbaar Ministerie onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de klachten van zijn cliënten. Hij werd hiervoor door de rechtbank op zijn vingers getikt. Ook Enait werd al na een minuut onderbroken. Hij vergeleek Wilders met ‘een kleine Hitler’ en beweerde dat de PVV-leider de man is die het touw aanreikt...