Non-fictie

De zegeningen van mei 1968 duurden tot eind van de jaren zeventig. Toen kwam de reactie, omineus ‘de restauratie’ genoemd. Toen progressieven zelf ook gingen twijfelen aan de complete maakbaarheid van de samenleving, kon van een zekere bezinning gesproken worden. Ook kwamen de progressieven terug op de lichtvaardige hervormingen in het onderwijs. Het ontstaan van het begrip ‘duurzaamheid’ is uit progressieve mond ook iets nieuws: ‘verandering’ was immers waar het vanaf mei 1968 om ging. Duurzaamheid, in de gedaante van tradities, gewoonten, rentmeesterschap, was iets voor traditionalisten en conservatieven.

De reactie op mei 1968 bestond uit het ontstaan van het neo-liberalisme, het neo-conservatisme en de herleving van het conservatisme in het algemeen, tot en met de oprichting van de Edmund Burke Stichting, genoemd naar het Engelse achttiende-eeuwse conservatieve parlementslid. Tien jaar geleden doken de eerste ‘progressieve conservatieven’ op, een van de schijnbaar...