Klagen over de Haagse achterkamertjes heeft weinig zin. Investeer liever in open data.

Het kabinet wekte afgelopen week grote woede met de mededeling dat het akkoord tussen PvdA en VVD over het belastingplan niet openbaar zal worden gemaakt voordat het met de oppositie in beslotenheid is besproken. Zelfs oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas bemoeide zich er tegenaan:

De roep om openheid in de politiek klinkt de laatste tijd steeds luider. Vurig voorstander van totale transparantie is staatsrechtgeleerde Jit Peters. Op een symposium in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek hoorde ik de emeritus hoogleraar zelfs zeggen dat er wat hem betreft camera’s in de Trêveszaal mochten worden opgehangen. Alsof het besloten overleg zich dan niet gewoon naar de gang of de koffiekamer zou verplaatsen. Dat is precies het punt: een coalitieland als Nederland kan helemaal niet zonder achterkamertjes, en al helemaal niet nu het politieke landschap zo versplinterd is dat de coalitie voor een...