Dit is een dia uit een recente presentatie van het Japanse energiebedrijf Tepco, eigenaar van de kerncentrale Fukushima. Er staat een dwarsdoorsnede op van een twaalf meter diep bad waarin afgewerkte staven worden opgeslagen, waarvan er een aantal plutonium bevat. Er zijn zeven van dit soort baden. Ze zijn waarschijnlijk lek geraakt, en ook kan er water uit de baden zijn geklotst door de hevige schommelingen. Om te voorkomen dat de staven bloot komen te liggen en vlam vatten, zijn brandweerlieden dag en nacht bezig om ze onder water te houden. Een grote ramp is hiermee tot nu toe voorkomen. Tepco heeft afgelopen week bekend gemaakt dat maar liefst 11.125 staven in Fukushima zijn opgeslagen. Die zouden al lang naar een nieuwe opwerkfabriek in het dorp Rokkasho moeten zijn overgebracht, maar door vertragingen bij de bouw is de opening daarvan uitgesteld tot 2012. Niet de kernreactoren zelf, maar de afgewerkte staven in de baden lijken op dit moment het grootste probleem in Fukushima....