Waarom de ‘milk of human kindness’ zuur werd.

Nescio's TitaantjesNescio's Titaantjes

Nadat Macbeth in het begin van Shakespeares tragedie van de heksen te horen heeft gekregen dat hij het tot koning zal brengen, stelt hij Lady Macbeth per brief in kennis van deze blijde tijding. Dat valt bepaald in goede aarde, want deze ‘liefste deelgenoot van mijn grootheid’ barst zelf ook van de ambitie en de machtswellust. Ze maakt zich zelfs ongerust of haar man robuust genoeg is om zo nietsontziend te werk te gaan als bij het bereiken van die positie nodig is. Met de brief in haar hand zegt ze voor zich uit: ‘Ik vrees uw aard. / Te vol is hij van de melk der mensenliefde, / Om ’t kortste pad te nemen. Gij wilt groot zijn, / Zijt ook niet zonde eerzucht, maar ge mist / De boosheid die erbij hoort.’

‘The milk of human kindness’ is zo’n beeldende en veelzeggende zin dat hij gevleugeld is geworden. Aardigheid, vriendelijkheid is als moedermelk in de omgang van mensen, zoiets staat er. Maar zijn lading...