Een kleine greep uit de talloze reacties die binnenkwamen.

Op de vraag ‘De huidige minister en staatssecretaris gaan voortvarend te werk getuige de stroom aan wetsvoorstellen. Juicht u dat toe?’ gaven de magistraten de volgende commentaren:

– ‘Het vooropstellen van veiligheid is contraproductief : controle op naleving is illusoir en ad hoc wetsvoorstellen zijn vaak broddelwerk.’
– ‘Voor een belangrijk deel is het eenzijdige wetgeving, gericht op vergroting van repressie. Noodzaak van wetgeving is veelal niet (afdoende) aangetoond.’
– Er is steeds meer sprake van wetsontwerpen die reageren op onderbuikgevoelens in de samenleving, problemen aanpakken die er niet zijn en oplossingen voorstellen die niet realistisch zijn. Men waait mee met de politieke wind.’
– ‘Het is vooral voor de “bühne”; een bevrediging van het gesundes Volksempfinden zoals gepercipieerd door de bewindslieden. Berg je voor de populisten!’
– ‘Het belang om aan onderbuikgevoelens in de...