Diederik Samsom heeft de opstand in zijn partij tegen de strafbaarstelling van illegaliteit knap bedwongen, afgelopen weekeinde bij de Politieke Ledenraad van de PvdA. Maar de beproeving is nog niet voorbij.

Telkens als er weer een lastige vraag uit de zaal kwam sprong Samsom op, knoopte hij zijn jasje dicht, en antwoordde hij in pasklare zinnen: ‘u heeft helemaal gelijk’, ‘wij strijden voor dezelfde zaak’, ‘onze principes staan recht overeind’, gevolgd door een pleidooi om het regeerakkoord vooral níet open te breken.

Uiteindelijk kreeg Samsom volledig zijn zin. De motie die Sander Terphuis, initiatiefnemer van het verzet, in samenspraak met het partijbestuur opstelde werd met vrijwel algemene stemmen aangenomen: het regeerakkoord mag intact blijven, maar de Kamerfractie moet ‘al het mogelijke doen’ om op acht punten het asielbeleid te verbeteren, van afschaffing van het ‘illegalenquotum’ tot verruiming van de regeling voor afgewezen asielzoekers die niet...