Overleeft het nieuwe kabinet het CDA-formatiecongres, of gaan Klink en Hirsch Ballin alsnog roet in het eten gooien?

Zou Henk Bleker, interim-voorzitter van het CDA, spijt hebben van zijn ingeving het rechtse regeerakkoord eerst voor te leggen aan het congres van zijn partij? Toen hij het plannetje in juni verzon, gezeten op een zonnig terras, zag de wereld er nog anders uit. Toen hadden de christen-democratische ‘prominenten’ zich nog niet massaal tegen een gedoogkabinet met Wilders uitgesproken. Toen waren de gewetensbezwaarden in de fractie nog niet door de CDA-top geïntimideerd en door eigen fractiegenoten voor ‘verraders’ uitgemaakt. En toen had Ab Klink, alom gerespecteerd minister en partij-ideoloog, zich nog niet gedwongen gevoeld eerst uit de onderhandelingen en toen uit de fractie te stappen.

Aanvankelijk leek het een ongevaarlijk plan het congres over het regeerakkoord te laten oordelen. Zo kon de onenigheid in de partij over samenwerking met de PVV in goede banen...