21-11-2007
Door Sander Pleij

De regels voor het schrijven. Anno 2007 worden ze cursisten aangeleerd: schrijf klare taal. Liever geen bedrijvende zin met ‘worden’, maar actief taalgebruik. Showing en niet telling. Je mag niet zeggen dat het mooi weer is, maar je moet schrijven dat de zon het bladerdek penetreert en brandt op de huid van de heldin. Ook niet even schrijven dat iemand verliefd is, maar beschrijven wat er gebeurt als iemand verliefd is. Een lange zin met ‘en toen werd hij’ is uit den boze. Beleven gebeurt in de tegenwoordige tijd. Die tegenwoordige tijd van het cursistenproza is een alomtegenwoordige tijd geworden. En niet alleen in de literatuur. In welke krant staan nog reportages die in de verleden tijd zijn geschreven? Een hedendaagse reportage opent van ‘Haarlem; op het plein staat een scholier.’ Maar die scholier stónd daar natuurlijk! In de krant staat toch geen fictie?