26-01-2008
Door Sander Pleij

VLADIMIR NABOKOV – Om gek van te worden: een literair werk, dat wellicht even groots is als Lolita, ligt in een Zwitserse kluis. Ergo: het wordt waarschijnlijk vernietigd.
Er bestaan twee sleutels. Een is in handen van Dmitri Nabokov, de nu 73-jarige zoon van Vladimir. Onbekend is wie de andere sleutel bezit. Op zijn sterfbed heeft Nabokov zijn erven gevraagd het manuscript te vernietigen. Zoon Dmitri, de overgebleven rechthebbende, heeft nu aangegeven dat de tijd voor een beslissing daar is. Hij zegt nog niet wat die inhoudt, maar gevreesd wordt voor de lucifer.