NETHERLAND – Dit is wat je een sensationeel debuut mag noemen: een boek over 11 september dat extreem goeie recensies krijgt. The New York Times: ‘The wittiest, angriest, most exacting and most desolate work of fiction we’ve yet had about life in New York and London after the World Trade Center fell.’ En ook de Washington Post, The New Yorker, The Guardian en The Observer waren laaiend enthousiast. De laatste schreef: ‘A great American novel, then, but one with an ordinary European Everyman at its centre.’

En die Europese Elckerlyc heet… Hans van den Broek.

Gelezen dus. Netherland is een boek dat gaat over de wereld na 11 september, zonder dat het nadrukkelijk gaat over de wereld na 11 september. De schrijver wil niet een statement maken over de toestand van de wereld, maar de toestand van de mensen in die wereld onderzoeken. Er schijnt niet duimendik een opvatting in door over de ware betekenis van de aanslagen en er wordt geen voorspelling over het verdere wel en wee van...