TRAUMA – Soms, als een ik-figuur begint te vertellen, is het alsof ze rechtstreeks tegen mij praten, alsof ze me zeggen moet je horen wat er nou gebeurd is. Maar ik wil niet dat ze dat dan uitspreken.

Ik wil niet rechtstreeks aangesproken worden als lezer. Van varianten op vraie historie ende al waer en mach ic u tellen; hoorter naer verwacht ik driedubbele postmodern geïroniseerde lagen. Het moet impliciet blijven, dat we elkaar kennen, de ik-figuur en ik. Maar dan ben ik een goeie vriend ook. Een gewillige vriend. Begripvol en zonder scepsis of cynisme. Mij heb je zo om. Bloot zijn en beginnen. Ik ben een onbeschreven blad, telkens weer.

Ik ging ook direct weer mee met de hoofdpersoon uit Patrick McGraths Trauma (Distributie Penguin Benelux). Charlie Weir is psychiater en telg uit een gebroken, droevig gezin. Mijn vriend Charlie maakt me deelachtig van zijn overpeinzingen over zijn cliënten en zijn omgeving. Ik hoor hem ongegeneerd aan, hoe hij hun karakters analyseert en...