Eindelijk kreeg ons pensioenstelsel aandacht op tv. Maar wat een deceptie is Zwarte Zwanen: volgens Kees Kraaijeveld verdienen de kijkers van Omroep Max beter.

Pensioen is een groot goed. Het Nederlandse pensioenstelsel is hard aan verbouwing toe; pensioen verdient daarom meer aandacht. Ik was dan ook blij toen vorig jaar de ervaren journalist Cees Grimbergen namens Omroep Max het Nederlandse pensioenstelsel bij de kladden ging pakken. Eindelijk kreeg ons pensioenstelsel aandacht op tv.

Maar inhoudelijk was Zwarte Zwanen een deceptie. Grimbergen stelt kritische vragen, maar helaas blijkt hij niet echt geïnteresseerd in de antwoorden. Hij benadert alles met de vooringenomen verontwaardiging van ‘het deugt niet’. Schaamteloos smeert hij misstanden uit over de hele pensioensector en schetst zo een eenzijdig beeld van een ‘instabiele wereld vol perverse prikkels, zonder morele begrenzing’, een wereld van ‘misleiding, belangenverstrengeling en fraude’. Zo stelt hij dat de...