Elk jaar blijven er in Nederland na vruchtbaarheidsbehandelingen zo’n vijftienhonderd embryo’s over in de vriezer. Die worden vernietigd. Daar hebben medici grote problemen mee, zeggen ze deze week in Vrij Nederland.

Ze pleiten ervoor de embryo’s te doneren aan stellen die geen kinderen kunnen krijgen. Vooral oudere kinderwensers kunnen daar profijt van hebben. De beroepsgroep van gynaecologen NVOG pleit er daarom ook voor de leeftijd voor vruchtbaarheidsbehandelingen te verhogen van maximaal 45 naar 50.

Die maximumleeftijd is vastgelegd in het Planningsbesluit IVF. Dat stamt uit 1995 en is daarna nooit herzien. Carl Hamilton, gynaecoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis, destijds betrokken bij het besluit: ‘Ik vind het tijd om die leeftijd bij te stellen.’ Jan Kremer, gynaecoloog en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Nijmegen en voorzitter van de landelijke ivf werkgroep van de NVOG, heeft ook geen moeite met het verhogen van de maximale leeftijd van vijfenveertig.

Hamilton laat...