Roman

Wie Little bird of heaven van Joyce Carol Oates openslaat, moet zich er rekenschap van geven dat hij een zeer Amerikaans boek gaat lezen. Hoewel de Amerikaanse en Britse literatuur enerzijds en de continentale Europese literatuur anderzijds dezelfde wortels hebben, lijkt er geleidelijk een kloof tussen beide literaire culturen te ontstaan. In Duitsland en Frankrijk verschijnen romans die qua uitgangspunt en stijl nogal verschillen van wat er in Amerika bij de grote uitgeverijen wordt uitgebracht. Daar voert de realistische roman nog steeds de boventoon, al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ook die aan het veranderen is. Vergis ik me of lijkt hij breedvoeriger te worden en af en toe bijna kopje onder te gaan in een stortvloed aan details en uitwijdingen, die bedoeld zijn om een zo ‘echt’ mogelijk beeld op te roepen? Dat is wel het geval met de roman van Oates. In vierhonderdtweeënveertig dicht bedrukte bladzijden vertelt ze met tomeloze beschrijvingsdrift wat er...