De triomfantelijkheid spatte er haast vanaf. Zie je nou wel. Dat die bezetters een zootje linksradicalen zonder achterban waren. Dat het gros van de studenten het eigenlijk prima vindt en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland perfect op orde is.

Student tevredener dan ooit, kopten de kranten gisteren groots. Het gemiddelde cijfer in de Nationale Studenten Enquête (NSE) was nooit hoger dan nu. ‘Een prachtige score,’ reageerde minister van Onderwijs Bussemaker direct, alsof haar eigen optreden net douze points had gekregen.

De kranten pakken ermee uit, de politiek schermt ermee en instellingen krijgen het om hun oren. Die enquête moet wel Heel Belangrijk zijn. Universiteiten en hogescholen proberen studenten dan ook met grof geschut te bewegen de NSE in te vullen. Voorafgaand aan colleges...