Officier van justitie Koos Plooij, de bekendste frontman in de strijd tegen georganiseerde misdaad, vertolkte het eerder in Trema, het vaktijdschrift voor de rechterlijke macht, als volgt: ‘Het OM “dealt en wheelt” niet, maar komt zorgvuldig en toetsbaar tot een overeenkomst met een getuige. Daarbij staan openheid, rechtsbescherming en verantwoording voorop.’ Plooij ziet zich gesteund in de zienswijze van strafrechter en hoogleraar Rinus Otte: ‘Een onbetrouwbaar persoon kan nog steeds een betrouwbare verklaring afleggen over de rol van de hoofdverdachte, zelfs al zou de verklaring leugenachtige elementen bevatten over bijvoorbeeld de eigen rol.’