Ook drukke mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, als het past. Zorgvoorelkaar.com brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Creatief zijn. Dat is wat de zorgsector moet doen met de zware bezuinigingen op komst. Patrick Anthonissen en Mathijs Huis in ’t Veld komen uit de zakenwereld, maar misten iets. Ze wilden meer doen dan geld verdienen voor de huur. Ze wilden iets terugdoen. ‘Welke maatschappelijke uitdagingen liggen er en hoe kunnen wij als ondernemers op dat vlak iets betekenen?’ herinnert Huis in ’t Veld zich die eerste brainstormsessies.

Het leidde in oktober 2011 tot de lancering van Zorgvoorelkaar.com, een onlinemarktplaats waar hulpbehoevenden en vrijwilligers elkaar op een simpele manier kunnen vinden. Sinds de start zijn er twaalfhonderd unieke contacten gelegd via de site. Elfhonderd vrijwilligers staan geregistreerd, van wie ruim de helft jonger is dan veertig jaar. Opvallend, omdat vrijwilligers in de zorg meestal boven de zestig zijn.

Het toverwoord is...