Wat moet er nu gebeuren met die kernwapens die nog op Vliegbasis Volkel liggen? Sommigen hadden gehoopt dat Obama ze zou meenemen in het overleg met de Russen over het START-verdrag. Dan waren we meteen van dat laatste restje Koude Oorlog in Nederland, vijftig jaar staatsgeheim, verlost. Twintig jaar na de val van de Muur is het wel welletjes geweest. Eenvoudig probleem, eenvoudige oplossing.

Of niet? ‘Nederland moet tegen de Amerikaanse president Obama zeggen: kom ze maar ophalen,’ zei PvdA-Kamerlid Martijn van Dam vorig jaar. Hij diende in oktober een motie van die strekking in. Ja, de Amerikaanse president moest zijn motie vooral zien als een steuntje in de rug voor zijn streven naar Global Zero. Nederland kon door het afstoten van nucleaire wapens ‘een positief signaal’ geven aan Obama. ‘We steunen zijn streven naar een wereld zonder kernwapens door zelf het voorbeeld te geven,’ zei Van Dam. Kretologie, luidde het antwoord van minister Verhagen. En ook Obama wilde niet...