De gemeenten nu al verwijten dat ze zorggeld achterhouden, slaat nergens op.

Laat ik beginnen met een groot compliment aan de gemeenten. Honderden miljoenen houden ze over uit het zorgbudget van vorig jaar. Althans, dat was het nieuws dat tot ons kwam nadat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de eerste cijfers van de drie decentralisaties op een rij had gezet in de vuistdikke ‘Rapportage Sociaal Domein’.

Geld over. Niemand vond dat een applausje waard. Nee, het was juist ‘schandalig’ dat gemeenten honderden miljoenen bestemd voor de allerzwaksten ‘op de plank’ lieten liggen. Vrijwel alle media pakten ermee uit. Patiëntenorganisaties stonden op de banken. Onze volksvertegenwoordigers riepen om ingrijpen en oormerken.

Ik bladerde naar pagina 376 van het SCP-rapport. Daar staat het. Volgens de eerste cijfers zouden gemeenten in 2015 aan jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning 362 miljoen euro minder hebben uitgegeven dan begroot.

Schandalig? Nou dat valt wel mee....