13-09-2008
Door Ko Colijn

Er komt geen nieuwe Koude Oor­log, antwoorden de meeste kenners. Intussen lezen de spelers hun verzekeringspolissen toch nog maar even na. Zonodig. De Russen zijn niet te vertrouwen, terug van weggeweest, lappen met hun bezetting van ‘bufferzones’ in Ge­or­gië de internationale rechtsregels aan hun laars en zijn ouderwets uit op het creëren van een gordel van marionettenregimes. Dat is de teneur van bijna alle westerse analyses, meestal steunend op een combinatie van herinneringen aan 1956 en 1968, en waarnemingen uit 2008. Of dat de meest vruchtbare diagnose levert, is de vraag. We grijpen terug naar oude verklaringen, maar beweren even gemakkelijk dat de wereld intussen anders en nieuw is. De toespraak van Maxime Verhagen bij de opening van het academisch jaar in Leiden ging over Neder­land in de ‘Ver­an­de­ren­de We­reld’. Vergelijkingen met de Hon­gaar­se opstand of de onderdrukking van de Praagse Lente zijn dus riskant.

Misschien...