Het parlement heeft geen instemmingsrecht als het gaat om de inzet van de krijgsmacht. En dat blijft zo, ondanks alle verkiezingsprogramma’s.

Het woord oorlog wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Als de krijgsmacht in actie komt, wordt uitgeweken naar de term ‘gewapend conflict’ of ‘robuust optreden’.

En dat gebeurt vaker dan u denkt. Sinds de val van de Muur was de Nederlandse krijgsmacht ruim veertig keer betrokken bij gewapende conflicten. Afghanistan, Irak, Bosnië, Kosovo, Soedan, Congo, Liberia, de Arabische Zee, de Perzische Golf en de Middellandse Zee: duizenden Nederlandse militairen waren er actief sinds 1989.

Voor een ouderwetse oorlogsverklaring kan onze regering niet zomaar de krijgsmacht op pad sturen. Daar is toestemming van de gehele Staten-Generaal voor nodig. Maar voor ander gebruik van de krijgsmacht kan met minder worden volstaan.

In de grondwet staat dat de krijgsmacht drie taken heeft: 1. verdediging van het Koninkrijk, 2. bescherming van de belangen van...