08-07-2008

Tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer ligt ook Haagse Streken stil.
Alleen de SP-fractie vergadert dapper door, maar om daar nou dit weblog mee
te vullen? De redacteuren hebben besloten andere streken op te zoeken.
Vanaf 1 september zijn we er weer.

Thijs Broer, Thijs Niemantsverdriet en Max van Weezel