Mensen vitaal de honderd laten passeren is het levensdoel van de Zomergast van gisteren, hoogleraar Andrea Maier (38).  Interessant, maar alleen wetenschap levert niet altijd boeiende tv op.

Toen ze vijf jaar oud was maakte haar pianolerares van negentig enorm veel indruk op haar. Ook het jaar dat ze doorbracht op een Katholiek meisjesinternaat liet haar niet onberoerd. “De rust en discipline die de oude nonnen hadden waren fantastisch”, zegt ze daar zelf over. Deze ontmoetingen op jeugdige leeftijd bleken de voorbode van de verdere levensloop van Prof. dr. dr. Andrea Maier.

De geboren Duitse is met haar 38 jaar de jongste hoogleraar interne geneeskunde in Nederland. Ze studeerde medicijnen in Lübeck, specialiseerde zich in ouderengeneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum en werd in 2012 hoofd van de sectie gerontologie van het VU Medisch Centrum. Momenteel verdeelt ze haar tijd tussen Amsterdam en Australië, waar ze hoogleraar interne geneeskunde aan de...